Mars Makine

UV Baskı makinesi arayışındayken, birbirinden çok farklı fiyatlarla karşılaşıyor olmak kafa karıştırıcı olabilir. Fakat doğru makineyi seçmek ve doğru ücreti ödemek aslında çok da zor değil.

Birbirinden tamamen farklı özelliklerde olan 2 farklı UV baskı makinesinin aynı fiyata sahip olmasını bekleyemeyiz. O yüzden detaylarına inip fiyat farklarını nelerin oluşturabileceğini inceleyelim.

UV Baskı Kafası Marka ve Modeli: Uv Baskı Makinelerinde baskı kalitesine en çok etkisi olan komponent baskı kafalarıdır. Makine üreticileri aynı tasarım üzerinde farklı marka ve model kafalar kullanabilir. Bu da fiyatın değişmesine neden olacaktır. Flatbed Uv Printer’ların bir çoğunda Epson marka TX800 veya XP600 modelleri tercih edilmektedir. Hem baskı kalitesi, hem de fiyat/performans olarak başarılı olması Epson kafaları öne çıkarmaktadır. Ayrıca çokça kullanıldığı için temin etmesi kolaydır ve birden fazla satıcı olduğu için fiyatlar rekabetçidir. Lazerpol olarka UV Printerlarımızda Epson marka printheads kullanmaktayız.

UV Baskı Kafa Sayısı: Üreticiler makineleri tasarlarken standartları değiştirebilirler. Aynı tasarıma sahip iki makineden bir 3 kafalı iken diğeri 2 veya 1 kafalı olabilir. Baskı kafa sayısı baskı hızını etkileyeceğinden dolayı, makine fiyatını da değiştirecektir.

Tabla Ölçüsü ve Tasarımı: UV Baskı Makinelerinde fiziksel ölçü de fiyatı değiştiren elementlerden biridir. A3 boyutundaki bir UV Baskı Makinesi ile 2m x 5m ebatlarındaki bir UV printerın fiyatlarının farklı olması çok normaldir. Ayrıca tablanın fonksiyonel olması da önemlidir. Mars Makine olarak UV Baskı Makinelerimizde hava emişi ile malzemeyi sabitleyen tablalar kullanmaktayız.

Baskı Yüksekliği: Bir çok tasarımda baskı yapılacak ürünlerimizi tabla üstüne koyarız ve baskı kafaları ürünün üzerinden geçerek baskı işlemini tamamlar. 1cm kalınlığı olan bir ahşap levha için de, ya da 15cm yüksekliği olan bir alet çantası için de ürünün yerleşeceği yer aynıdır. Bu nedenle ürünü yerleştirebilmek ve en net baskı mesafesini oluşturabilmek için; tablanın aşağı inmesi ya da baskı kafalarının yukarı çıkması gerekmektedir. Bu mesafenin limitleri (5cm, 10cm, 15cm+ vs.) fiyatta değişikliğe neden olabilir. 15cm’e kadar baskı yüksekliği bulunan makinelerimiz web sitemizden inceleyebilirsiniz.

RIP Yazılımı: RIP yazılımına basitçe renk yönetim programı diyebiliriz. Bilgisayar ekranında gördüğümüz renkler ile baskıdan çıkan renkler farklı algoritmalar ile üretilmektedir. Bu sebeple bilgisayardaki görsel baskı makinesine aktarılmadan önce aracı bir yazılım tarafından dönüştürülmelidir. Bu yazılım renk yönetiminin yanı sıra, baskı alanının kullanımı, baskı tekrar sayısı, ölçülendirme vs. gibi operasyonel işlemleri de yönetir. PhotoPrint RIP yazılımı başarılı örneklerinden biridir ve UV baskı makinelerimiz ile birlikte kullanıcılara temin edilmektedir.

Share:

4 Comments

 1. Linahick 8 Haziran 2022

  Ηеllо all, guys! I knоw, mу mеsѕаge mаy be tоо ѕpесifiс,
  But mу ѕіѕtеr found nісе mаn here and thеy mаrried, ѕo hоw аbout me?! 🙂
  Ι аm 27 уeаrѕ оld, Lіnа, frоm Romaniа, I knоw English аnd Germаn languаgеѕ alѕo
  And… I hаve spеcіfіc disеаѕе, named nуmphоmаnia. Ԝho know what iѕ thіѕ, cаn understand mе (bettеr tо saу іt immediаtelу)
  Ah yеs, I cооk vеry tаѕtуǃ аnd I love not оnlу coоk ;))
  Im real gіrl, not рrоstіtutе, and lооkіng fоr sеrіous and hot rеlаtiоnshір…
  Anуway, уоu сan fіnd my рrofilе herе: http://goanalhae.ml/user/64290/

 2. GeorgeNip 15 Haziran 2022

  Njfhsjdwkdjwfh jiwkdwidwhidjwi jiwkdowfiehgejikdoswfiw https://gehddijiwfugwdjaidheufeduhwdwhduhdwudw.com/fjhdjwksdehfjhejdsdefhe

 3. CatherinaEr 10 Kasım 2022

  Mеrhabаǃ
  Вirçоk еrkеğіn normаl kızları tеrcih еttiğіnі fаrk ettіm.
  Bіrçok kadının аşkının tadını çıkаrаcаk ceѕarеti оlan vе hауаt dеnen inişlі çıkışlı ve çılgın şеy ѕırаѕındа еn іуi arkаdaşı olасağını bіldіği birіnі sеçen erkеkleri alkışlıуorum.
  О аrkаdаş olmak iѕtedіm, ѕadeсe iѕtіkrаrlı, güvеnіlіr vе ѕıkıсı bіr еv kаdını dеğil.
  Bеn 27 уıl yaşındаyım, Cathеrіna, Çеk Cumhurіуeti’ndenim, ауrıcа İngіlizce bіliyоrum.
  Ηer neуsе, рrofіlimі burаda bulаbіlirѕinіz: http://liworlwerbea.tk/page-86500/

 4. AnikaEr 11 Kasım 2022

  Мerhabаǃ
  Βirçоk erkеğin normal kızları terсih еttіğіni fаrk ettim.
  Віrçоk kаdının aşkının tadını çıkаrаcak cеѕareti оlаn ve hayаt dеnen inişli çıkışlı ve çılgın şеy ѕırаsında еn iyі arkadаşı olacаğını bіldіğі birіni ѕeçen еrkeklerі alkışlıyorum.
  O arkаdаş оlmak іѕtedim, ѕadeсe iѕtikrarlı, güvenіlir ve ѕıkıcı bіr еv kаdını değіl.
  Веn 26 уıl уaşındayım, Anіka, Çek Cumhuriyeti’ndenim, aуrıcа İngilіzce bіlіyorum.
  Her nеysе, profіlimi burаdа bulabіlirsіniz: http://sandpropanotol.tk/page-54150/

Leave a Comment

Your email address will not be published.